Wypełnij krótki formularz - wyszukamy dla Ciebie najlepszą ofertę.

Kategoria obiektu Tytuł prawny obiektu
Suma ubezpieczenia - wartość obiektu bez mienia ruchomego *  PLN
Suma ubezpieczenia - wartość mienia ruchomego *  PLN
Powierzchnia użytkowa *  m2
zy polisa będzie stanowić zabezpieczenie kredytu?
Czy w obiekcie prowadzona jest działalność gospodarcza?
Obecny ubezpieczyciel
Ilość domowników pełnoletnich (objętych ubezpieczeniem OC)
Zaznacz posiadane rodzaje zabezpieczeń

Zaznacz ryzyka jakie mają znaleźć się na polisie:

Osoba kontaktowa *
Adres e-mail *
Numer telefonu kontaktowego w godz.: 
Dodatkowe uwagi lub pytania